Stigande vatten 

Omslag rapport, kartbild över Vänern.
Löpnummer:
2011:22 
Publiceringsår:
2011 
Sidantal:
74 
En handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden. Hur påverkar stigande vatten i havet, i Vänern och i inlandets sjöar och vattendrag vårt samhälle? Hur behöver kommunernas fysiska planering till pågående och kommande klimatförändringar?

Stigande vatten har utarbetats av en arbetsgrupp med företrädare för berörda sakområden på länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län i samarbete med arkitektkontoret REposition.

Kontakta oss

Leif Gustavsson
Beredskapsdirektör
Risk och säkerhet, Samhällsbyggnad
Leif punkt Gustavsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Leif punkt Gustavsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247297
073-0661770