Stigande vatten

Omslag rapport, kartbild över Vänern.
Löpnummer:
2011:22
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
74
En handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden. Hur påverkar stigande vatten i havet, i Vänern och i inlandets sjöar och vattendrag vårt samhälle? Hur behöver kommunernas fysiska planering till pågående och kommande klimatförändringar?

Stigande vatten har utarbetats av en arbetsgrupp med företrädare för berörda sakområden på länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län i samarbete med arkitektkontoret REposition.
Kommentar: