Miljökvalitetsnormer för vatten i detaljplaner - vägledning för kommunens handläggare 

Omslagsbild
Löpnummer:
2011:04 
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845   
Publiceringsår:
2011 
Sidantal:
28 
 

Kontakta oss

Magnus Ahlstrand
Plan- och bostadshandläggare
Plan, infrastruktur och bostad, Samhällsbyggnad
Magnus punkt Ahlstrand snabela lansstyrelsen punkt se¤Magnus punkt Ahlstrand snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247290
Karin de Beer
Miljöanalys
Karin punkt de punkt Beer snabela lansstyrelsen punkt se¤Karin punkt de punkt Beer snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247436