Främja kvinnors företagande

Rapportframsida Främja kvinnors företagande
Löpnummer:
2011:11
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publicerad:
2011
Sidantal:
32
En sammanfattning av prgrammet "Främja kvinnors företagande" i Värmland 2007-2010 och dokumentation av Tillväxtverkets seminarium "Kvinnors företagande skapar tillväxt"
Kommentar: