Jämställdhetsutvecklingen i Värmland 2004-2010

Omslagsbild på rapporten som visar symboler för kvinna och man
Löpnummer:
2010:13
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publicerad:
2010
Sidantal:
29
Trender och tendenser utifrån regional jämställdhetsstatistik.

Den här rapporten kan ses som en temperaturmätning av jämställdhetsläget under 2000-talets första tio år. Rapporten visar att jämställdheten i stort sett är oförändrad eller bara har ökat marginellt under mätperioderna från början av 2000-talet.

Länsstyrelsens förhoppning är att de tio kommande åren ska innebära att Värmland förbättrar läget avsevärt. Om det fortsätter i samma takt som nu kommer det att ta lång tid innan Värmland är jämställt!
Kommentar: