Verksamheten Personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning i Värmland, 2002-2009 

Löpnummer:
2009:30 
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845 
Publiceringsår:
2009 
Sidantal:
14 
Efter flera års försöksverksamhet har verksamheter med personliga ombud startats, byggts upp och utvecklats över hela landet. Ett antal uppföljningar och utvärderingar visar entydigt att ombudens arbete ger goda resultat.