Verksamheten Personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning i Värmland, 2002-2009

Löpnummer:
2009:30
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publicerad:
2009
Sidantal:
14
Efter flera års försöksverksamhet har verksamheter med personliga ombud startats, byggts upp och utvecklats över hela landet. Ett antal uppföljningar och utvärderingar visar entydigt att ombudens arbete ger goda resultat.
Kommentar: