Artkartering av fladdermöss i Värmlands län 2007-2008 

Löpnummer:
2009:29 
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845 
Publiceringsår:
2009 
Sidantal:
30 
Inventering med ultraljudsdetoektor och nätfångst. Syftet med inventeringen var främst vilka arter som finns i Värmland samt finna bevis på att arterna uppträder i reproducerande populationer.

Kontakta oss

Niklas Wahlström
Lantbruk
Niklas punkt Wahlstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Niklas punkt Wahlstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247277