Artkartering av fladdermöss i Värmlands län 2007-2008

Löpnummer:
2009:29
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publicerad:
2009
Sidantal:
30
Inventering med ultraljudsdetoektor och nätfångst. Syftet med inventeringen var främst vilka arter som finns i Värmland samt finna bevis på att arterna uppträder i reproducerande populationer.
Kommentar: