Inventering av Rottneros Park - Historisk utveckling och kulturvärden

Bild på staty av kvinna som håller litet barn i händerna.
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
90
Rottneros Park är ett riksintresse för kulturmiljövården och besitter stora kulturhistoriska värden. Parkens historia har dokumenterats och författarna beskriver de arkitektoniska, botaniska och kulturhistoriska kvaliteterna. Dokumentationen är en av pusselbitarna i diskussionerna om parkens framtida utveckling.
Kommentar: