LÖVTRÄDSRIKA LANDSKAP Kartdel: Västra Götalands län

Framsida9c.jpg
Löpnummer:
2008:9c
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publicerad:
2009
Sidantal:
 
LÖVTRÄDSRIKA LANDSKAP

-en inledande analys av särskilt lövträdsrika områden i

Värmlands, Västra Götalands, Västmanlands, Dalarnas,

Gävleborgs och Uppsala län samt fastlandsdelen av Kalmar län
Kommentar: