LÖVTRÄDSRIKA LANDSKAP Kartdel: Västra Götalands län 

Framsida9c.jpg
Löpnummer:
2008:9c 
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845 
Publiceringsår:
2009 
LÖVTRÄDSRIKA LANDSKAP

-en inledande analys av särskilt lövträdsrika områden i

Värmlands, Västra Götalands, Västmanlands, Dalarnas,

Gävleborgs och Uppsala län samt fastlandsdelen av Kalmar län