E-tjänster i Värmland - en strategistudie 

Löpnummer:
2006:25 
Publiceringsår:
2006 
Sidantal:
79 
Projektet Baltic Rural Broadband syftar till att stödja bredbandsutvecklingen som ett instrument för regional utveckling. Projektet är indelat i fem delar (work packages):


WP 1 Utveckling av strategi i regionen
WP 2 Tekniska lösningar
WP 3 Tjänster på nätet
WP 4 Utveckling av e-samhälle
WP 5 Spridning av resultat


Som en första del i projektet (WP 1) ska en strategi utvecklas för varje deltagande region och för Värmland har Länsstyrelsen i Värmlands län fått i uppdrag att göra en strategistudie och presentera den i rapportform. Denna strategistudie gäller för Tjänster på nätet (WP 3) och den medfinansieras av Europeiska Unionen och Region Värmland.