Avveckling särskilt boende i Värmland 

Löpnummer:
2006:20 
Publiceringsår:
2006 
Sidantal:
19 
Länsstyrelsen är den regionala tillsynsmyndigheten för socialtjänsten i länet. Länsstyrelsens tillsynsansvar beträffande socialtjänsten framgår av 13 kap 2 § socialtjänstlagen.

Som ett led i detta arbete har länsstyrelsen valt att kartlägga hur enskilda upplever sin situation och hemtjänstinsatser. Utifrån rättssäkerheten har avslagsbeslut på ansökan till särskilt boende granskats.