Upphandlingar

Länsstyrelsen är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster, till exempel kontorsmaterial och skyltar samt undersökningar och utredningar. 

Vi har fastställda riktlinjer för hur vi ska köpa eller hyra varor och tjänster, och vi följer lagen om offentlig upphandling (SFS 2007:1091). Vi använder oss också av möjligheten att göra avrop på de statliga ramavtalen.

Länsstyrelsen är miljödiplomerad enligt Svensk miljöbas vilket innebär att vi aktivt arbetar för att minska vår egen miljöpåverkan. I många upphandlingar ställer Länsstyrelsen krav om miljöledningssystem eller motsvarande.

De miljöledningssystem som är vedertagna i dag och som granskas av en tredje oberoende part är ISO, EMAS och miljödiplomering enligt Svensk miljöbas. Kan du som leverantör visa att du arbetar på ett motsvarande sätt utan ett miljöledningssystem skickar du in dokumentation som visar detta.

Våra upphandlingar

Här under Nyheter listar vi våra upphandlingar, såväl aktuella som avklarade.