Remisser och yttranden

Varje år kommer det in en stor mängd remisser till Länsstyrelsen. Det innebär att vi får möjlighet att lämna synpunkter på förslag från olika departement, statliga verk med flera.

Länsstyrelsen skickar även egna förslag till beslut på remiss till berörda intressenter i länet, som kommuner, myndigheter och organisationer.

Yttranden är indelade efter huvudämnen i listningen nedan. Klicka på + tecknet för att fälla ut en ämnesmapp.

Länsstyrelsens remisser ligger under mappen Våra remisser.

Remisser och yttranden visas även under respektive huvudämnesingång i webbplatsens toppmeny.

Remisser och yttranden

 Content Editor

​Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

http://www.regeringen.se/remisser/