Landshövdingens kalender

Visar en översiktsbild av landshövdingens åtaganden för aktuell månad.

November 2017

 

1.   Möte Skogsägarna, Mellanskog, anförande

2.   Interna möten
      Länsmiddag, tema jämställdhet, Residenset 

3.   Internt arbete

6.   Föredragningar
      Externa möten
      Möte, Allmänna försvarsföreningen Värmland

7.   Klimatråd

8.   Bostadsseminarium, Residenset

9 – 15 Semester

16. Möte, Grensetjänsten, Voksenåsen, Norge

17. Internt arbete

20. Föredragningar
      Mottagning i Residenset, Fira Finland 100 år

21. Internt arbete

22. Samhällsråd Värmland
      Fika i Residenset för facebook-vinnare
      Möte, Museiföreningen      

23. Inledning vid GD-föreningens seminarium, Karolinen
      Inledning, Trädmarknad 2017, Stadshotellet
      Middag i Residenset för GD-föreningens seminariedeltagare
 
24. Insynsråd
      Arbetslunch med ny nationell vindkraftsamordnare, Residenset

25 – 28 Semester

29. Möte, Rådet för djurskyddskontroll, Stockholm

30. Telefonmöte, Donationsrådet
                                                                                                                                                                                                  

Med reservation för eventuella ändringar.

För ytterligare information hänvisas till landshövdingens sekreterare Inga-Lill Andersson, telefon 010-224 72 00.