Landshövdingens kalender

Visar en översiktsbild av landshövdingens åtaganden för aktuell månad.

Maj 2018

 

2.   Regerings ledarskapsseminarium, Residenset
   
3.   Regerings ledarskapsseminarium, Residenset
      Byggarmiddag, Stadshotellet

4.   Möte, StorJohanns minnesfond
      Besök i Residenset av föräldrar med barn/unga vuxna med NPF-diagnoser

7.   Föredragningar
      Besöka Filipstads kommun tillsammans med länsrådet

8.   Möte, Grensetjänsten, Morokulien

9.   Besöka Kristinehamns kommun tillsammans med länsrådet
      Möte, Insynsrådet, Residenset

14. Personalinformation
      Ledningsgrupp
      Föredragningar
      Besöka Torsby kommun tillsammans med länsrådet

15. Konferens Genius 2018
      Geijerkväll, Karlstads universitet

16. Möte, Samhällsråd Värmland
     Besöka Årjängs kommun tillsammans med länsrådet

17. H.K.H. Prins Carl Philip besöker Värmland för att delta i en rad aktiviteter
      Länsmiddag, Residenset

18. Internt arbete

19. Besöka Långelanda tingshus, Årjäng
     Mottagning i Residenset, Baltic Sea Youth Games 2019

21. Föredragningar
      SKAPA, prisutdelning, Residenset

22. Myndighetsdialog, Finansdepartementet, Stockholm
      Invigning, Konst åt Alla-utställningen, Älvenäs bygdegård

23. Nationell familjerådgivningskonferens, Sunne

24. Kommunforum Integration

25. Lunchseminarium Agenda 2030

28. Inledning, Krisberedskapsveckan
      Ledningsgrupp
      Föredragningar
      Stipendieutdelning till handelsstuderande, Residenset

29.  Studieresa till Bohus län tillsammans med Billeruds sociala fond

30. Internt arbete
      Externa möten

31. Besöka Eda kommun tillsammans med länsrådet 
                                                                                                                                                                                               

Med reservation för eventuella ändringar.

För ytterligare information hänvisas till landshövdingens sekreterare Inga-Lill Andersson, telefon 010-224 72 00.