Landshövdingens kalender

Visar en översiktsbild av landshövdingens åtaganden för aktuell månad.

Mars 2018

1.    Samhällsråd SWT, Falun

2.   Samö 2018
      Möte med Värmlandsbänken

5.   Möte med Insynsrådet

      Föredragningar
      Möte med Allmänna försvarsföreningen Värmland

6.   Möte med Billeruds Sociala Fond; Residenset
      Interna möten
      
7.   Inledning vid Ekologiska lantbrukarnas årsstämma, Sunne

8.   Landshövdingemöte, Stockholm
      LRF, middag, Stockholm

9.   Internt arbete

12. Föredragningar

13. Externa möten
      Interna möten
      Årsmöte, Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade

14. Besök i Residenset av SPF, Seniorerna Tingvalla

15. Möte med Konsulära kåren, Residenset

16. Besök av Polens ambassadör

17. Hembygdens barn och unga, inledning
 
19. Personalinformation
      Ledningsgrupp
      Föredragningar

20. Värmlands klimat-och miljödag

21. Lunch i Biskopsgården

22. Besök av vice riksbankschefen, lunchseminarium, Residenset
      Externa möten

23. Internt arbete

26. Föredragningar
      Författarafton, Residenset

27. Introduktionsutbildning för nyanställda
      Interna möten

28. Träbyggnadskonferens, inledning
      Besöka Hammarö kommun, landshövding och länsråd
      Möte med Museiföreningen

29. Internt arbete

Med reservation för eventuella ändringar.

För ytterligare information hänvisas till landshövdingens sekreterare Inga-Lill Andersson, telefon 010-224 72 00.


 

Med reservation för eventuella ändringar.

För ytterligare information hänvisas till landshövdingens sekreterare Inga-Lill Andersson, telefon 010-224 72 00.