Landshövdingens kalender

Visar en översiktsbild av landshövdingens åtaganden för aktuell månad.

Januari 2018

 

2 – 5.   Ledig

8.  Ledningsgrupp
     Externa möten
     Interna möten

9.  Interna möten
     Externa möten

10. Internt arbete

11. Landshövdingelunch, Rosenbad, Stockholm
      Landshövdingemöte, Stockholm

12. Internt arbete

15. Föredragningar

16. Regeringens ledarskapsseminarium, Stockholm

17. Regeringens ledarskapsseminarium, Stockholm
      Lunchmöte med statssekreterare Elisabeth Backteman,
      Näringsdepartementet, Stockholm

18. Mat-temadag i Hagfors

19. Externa möten

22. Personalinformation
      Ledningsgrupp
      Föredragningar

23. Telefonmöte, Viltförvaltningsdelegationen

24. Samö 2018, utbildning

25. Inledning, Nationellt Donationsmöte, Uppsala

26. Internt arbete

27. Värmländska Akademiens högtidsmöte, Residenset
      Värmländska Soaré´sällskapet

29. Föredragningar

30. Möte med Skogsstyrelsen

31. Möte med Museiföreningen
 

Med reservation för eventuella ändringar.

För ytterligare information hänvisas till landshövdingens sekreterare Inga-Lill Andersson, telefon 010-224 72 00.