Diarium

Skärmbild från diariemiljön i Platina
I webbdiariet visas ärenden vi handlägger. Efter att ett ärende beslutats eller avslutats finns det tillgängligt i sex månader.

I webbdiariet kan du se vilka handlingar som inkommit i ett ärende men du kan inte läsa själva dokumenten.

I diariet kan du bland annat söka fram:                    
  • vilka ärenden som har kommit in till länsstyrelserna
  • ärenden som länsstyrelsen tagit initiativ till
  • information om inkomna och utgående handlingar i pågående ärenden
  • när beslut fattats i ärenden

> Sök i Länsstyrelsernas webbdiarium 

Alla uppgifter som visas i webbdiariet är offentliga.

Webbdiariet visar ärenden som är registrerade från och med den 8 juni 2011. Vill du ha en komplett diarielista vänd dig direkt till Länsstyrelsen.

För mer information

Vill du veta mer om ett enskilt ärende, kontakta handläggaren.

Vill du veta mer om registreringen i diariet eller önskar att ta del av allmänna handlingar, kontakta Länsstyrelsen Värmland på telefon 010-224 70 00 eller via e-post varmland@lansstyrelsen.se.

> Att ta del av och begära ut allmänna handlingar

Om webbdiariet

Ärenden publiceras på webben i samband med att de registreras, det vill säga diarieförs, men ordnas efter inkomstdatum eller upprättandedatum. Detta innebär att det inte går att söka fram enskilda handlingar i ett ärende utifrån handlingens ankomstdatum. Webbdiariet listar endast övergripande information om ärenden och handlingar, inte deras innehåll eller dokumenthandlingar. 

Alla ärendegrupper presenteras inte via webben och i vissa fall kan publicering av informationen begränsas med stöd av personuppgiftslagen (SFS 1998:204).