Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsens byggnad sedd över Klarälven i Karlstad

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Länsstyrelsen Värmland leds av landshövding Kenneth Johansson och länsråd Johan Blom. Tillsammans utgör länsråd och landshövding Länsstyrelsens länsledning.

Vision för Länsstyrelsen Värmland 

 

 Kontakta oss

Länsstyrelsen Värmland
E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se
010-224 7000

> Kontakt och öppettider

 Landshövdingens kalender

Se schemat för aktuell månad och du kan även ladda hem tidigare scheman.
> Landshövdingens kalender

 Vad tycker våra kunder?

Sedan den 25 mars 2015 är Länsstyrelsen Värmland miljödiplomerad - som en del av vårt miljöarbete.Miljödiplomering - Svenska miljöbas

GIS och kartor

Publika tjänster 

SvenskaFiskeregler.se - direkt till karttjänst för att söka fram rätt fiskeregler för ett visst område.

Sveriges länskarta
Med hjälp av Sveriges länskarta kan du enkelt få reda på natur- och kulturintressanta områden i ditt eget och i andra län.

Vindbrukskollen - Nationell karttjänst om etablering av vindkraftverk.

VISS-kartan - I vattenkartan kan du hitta geografisk information som berör sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten i Sverige.

WebbGIS - regionalt planeringsunderlag - för Värmlands län.

GIS-data att ladda ner

Länsstyrelsernas GIS-tjänster - WMS-tjänster och nationell geodata från länsstyrelserna och andra myndigheter.

Andra kartverktyg

Skyddad natur - Naturvårdsverkets kartverktyg visar vilka områden som är skyddade och vilken form skyddet har.