Stöd till fiberföreningar

Efter en lång försening kan länsstyrelsen nu anslå pengar ur landsbygdsprogrammet 2014-2020 till fiberutbyggnaden i länet. Länsstyrelsen Värmland har beviljats totalt 172 miljoner kronor varav 109 miljoner kronor är tillgängliga nu, resterande 63 miljoner vid ett senare tillfälle.

17 föreningar och kommersiella aktörer får nu dela på pengarna i den första ansökningsomgången. Tilldelningen styrs av nationella kriterier om antalet fastigheter i föreningens område och den anslutningsgrad som uppnås. Dessa föreningar är belägna i Storfors, Kristinehamn, Filipstad, Arvika, Torsby och Hagfors kommuner.

Dessa föreningar har beviljats stöd i första omgången. Stödbeloppet uppgår till 50 % av den totala investeringskostnaden.

 

Fiberförening Stödbelopp  Rangordning 
Bjurtjärns fiber 7 360 300  1
Fiber i Rådom 4 590 161  2
Fibernät Brattfors 7 928 252  3
Fibernät Kristinehamn Syd 3 635 444  4
Fibernät Visnums-Kil 8 221 313  5
Glava fibernät 5 960 440  6
Högerud Fiber 6 970 630  7
Fiber i Brunskog 13 341 327  8
Fibernät (Västanberg-Basterud) 7 310 620  9
Fiber i Likenäs-Amnerud 5 653 646  10
Sörmarks Fiber 8 767 726  11
Fibernät Kristinehamn Nordost 1 874 524  12
Lekvattnet-Mårbacken fiber 8 112 987  13
Fibernät Lesjöfors 4 719 278  14
Fibernät Asphyttan 2 714 599  15
Fibernät Storfors Sydost 2 864 012  16
Fibernät Bäckhammar 4 168 892  17

SUMMA stöd

104 194 151