Satsning på värdefull natur i Värmland

Finansieringen för skydd och skötsel av värdefull natur förstärks under 2016 för alla länsstyrelser. Det innebär att fler områden i Värmland kan bevaras och göras tillgängliga för naturupplevelser och friluftsliv.
Markeringssymbol för naturreservat målat på trädstam. Kittelfjället. Foto: Mikael Solebris.

Länsstyrelsen Värmland får högre finansiering än förra året för arbetet med förvaltning av skyddade områden. En ökning från 6,28 miljoner kronor till 9,09 miljoner kronor för 2016.

Den redan skyddade naturen kommer att göras mer tillgänglig för friluftslivet. Flera naturreservat kommer att förses med parkeringsplatser under året. Länsstyrelsen kommer också att kunna tillverka och sätta ut fler informationsskyltar om naturreservaten.

En positiv sidoeffekt av den ekonomiska förstärkningen är att det därmed kan skapas nya arbetstillfällen på landsbygden.

Länsstyrelsen Värmland får också 1 050 000 kronor för en tillfällig insats att slutföra naturreservatsärenden och bilda nya naturreservat. I år görs även en större satsning för att rusta upp friluftsanordningar i Hovfjällets naturreservat och på Hammarö sydspets, Värmlandsskärgården naturreservat.

Länsstyrelsen räknar också med att kunna markera 40 mil naturreservatsgränser.

Satsningen är nationell och medlen fördelas av Naturvårdsverket. Vad som mer ingår i satsningen och hur pengarna fördelas kan du läsa om på Naturvårdsverkets webb.

> Åtgärder för värdefull natur: 609 miljoner fördelas till länsstyrelserna (naturvardsverket.se)

> Skydd av värdefull natur: 881 miljoner går till markersättningar (naturvardsverket.se)

Relaterat

> Djur & natur - Skyddad natur

> Djur & natur - Friluftsliv - Lokala naturvårdssatsningar (LONA)

 

 


 Fakta

Idag finns över 4 000 naturreservat och 29 nationalparker i Sverige.

I Värmlands län finns 172 naturreservat.

Regeringens budget för skydd av värdefull natur 2016 ligger på 1 093 miljoner kronor och för åtgärder för värdefull natur på 952 miljoner kronor.