Nu bygger vi vidare på Sverige tillsammans

Den 12 oktober 2015 arrangerade statsminister Stefan Löfven den nationella konferensen Sverige tillsammans för att samordna arbetet kring flyktingsituationen. Nu fortsätter vi arbetet på regional nivå.

Sverige har under senare tid tagit emot många flyktingar som har sökt sig hit från bland annat Syrien. Många bra insatser görs för att hjälpa dessa människor, men det kommer krävas mer. Vi behöver samla alla krafter som kan och vill bidra till nyanländas etablering, för att skapa jobb, bostäder, utbildningsmöjligheter och samhällsgemenskap.

Under oktober genomförde därför Regeringen en nationell samling under namnet Sverige tillsammans. Nu fortsätter vi det arbetet på regional nivå.

Den 23 februari kommer därför Länsstyrelsen Värmland, på Regeringens uppdrag, att arrangera en konferens under namnet Sverige tillsammans för att informera om resurser och förutsättningar för kommuner och landsting i form av statliga ersättningar, regelverk och stödinsatser från de nationella myndigheterna. Det finns även ett behov av att utbyta erfarenheter, dela goda exempel och diskutera utmaningar och möjligheter för mottagande av asylsökande och nyanlända samt nyanländas etablering.

På konferensen deltar, förutom kommuner och landsting, Erik Nilsson, statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), samt andra berörda myndigheter.