Sök medel till förebyggande insatser gällande våld och förtryck i hederns namn

Länsstyrelsen Värmland bjuder in kommuner, myndigheter, organisationer och stiftelser med verksamhet i Värmlands län till att ansöka om medel till förebyggande insatser gällande våld och förtryck i hederns namn år 2016. Ansökan ska senast vara inne 24 mars 2016.

Regeringen har avsatt sammanlagt 30 miljoner kronor för år 2016 till Länsstyrelserna för att främja och lämna stöd till insatser för att motverka våld och förtryck i hederns namn. Länsstyrelsen i Värmlands län har tilldelats totalt 700 000 kr under 2016. 

Läs mer och ansök om medel.