Johan Blom nytt länsråd vid Länsstyrelsen Värmland

Regeringen har idag den 18 februari 2016 beslutat utse, på förslag av landshövding Kenneth Johansson, Johan Blom till nytt länsråd vid Länsstyrelsen Värmland.

Johan Blom, nytt länsråd för Länsstyrelsen Värmland

Johan Blom är 48 år och kommer närmast från Myndigheten för yrkeshögskolan där han verkat som avdelningschef, men även vikarierande generaldirektör. Förordnadet som länsråd sträcker sig från den 1 maj 2016 till den 30 april 2021.

- Med sin bakgrund kommer Johan att bli en klar tillgång för Värmland och för Länsstyrelsen. Tillsammans ska vi leda arbetet vid Länsstyrelsen Värmland och främja en god utveckling i hela länet, säger landshövding Kenneth Johansson.  

Innan sitt arbete på Myndigheten för yrkeshögskolan har Johan bland annat arbetat inom Arbetsförmedlingens organisation som chef på nationell, regional och lokal nivå. Johan har ett brett kontaktnät inom arbetslivets organisationer och bland myndigheter.

- Värmland ligger mig varmt om hjärtat och jag har de senaste tio åren tillbringat mycket tid i länet. Att få möjlighet att utveckla länet, med alla dess möjligheter och utmaningar, kommer bli extremt stimulerande. Jag har också förstått att Länsstyrelsen Värmland är en ytterst ambitiös och professionell organisation som jag hoppas kunna bidra till att både förvalta klokt och utveckla, avslutar tillträdande länsråd Johan Blom.