Ingen förlängd jakttid för licensjakt varg

Länsstyrelsen ansökte den 8 februari om undantag från Naturvårdsverkets föreskrifter för att kunna förlänga jakttiden för den tidigare beslutade licensjakten på varg. Idag har Naturvårdsverket beslutat att inte medge ett sådant undantag eftersom de inte anser att det finns tillräckligt starka skäl.

Naturvårdsverket meddelar dock att man planerar en översyn av föreskrifterna under 2016. Vid översynen kommer bland annat en ändring av den föreskrivna jakttiden att övervägas.

Relaterat

> Länsstyrelsen ansöker om förlängd jakttid för licensjakt på varg 

> Djur & natur - Jakt & vilt - Vargjakt