Direktupphandling: Analyser av prioriterade ämnen i vatten

Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud på analyser av prioriterade ämnen enligt Vattendirektivet. Upphandlingen är en direktupphandling som annonserats på Länsstyrelsens webbplats. Utvärderingen sker efter värderingsprincipen ”lägsta pris” vilket innebär att det anbud som uppfyller samtliga ställda krav och har lägst pris antas som leverantör.

Omfattning

Upphandlingen omfattar att analysera och rapportera resultat för ämnen i Länsstyrelsens miljöövervakningsprogram. Alla analyser ska genomföras och rapporteras år 2016. Exakt omfattning av antal analyser av de 17 ämnena som anges i bilaga 1 kommer först att fastställas efter avtalstecknandet utifrån den budget som Länsstyrelsen har avsatt för arbetet och anbudets pris per analys. På ett ungefär rör det sig om mellan 5-9 analyser av de 17 ämnena som anges i bilaga 1. Själva provtagningen kommer att genomföras av länsstyrelsen i två sjöar.

Förfrågningsunderlag

Frågor och svar

Frågor med vidhängande svar kommer att läggas ut på Länsstyrelsens hemsida senast 6 dagar innan anbudstidens utgång. Med hänsyn till denna tidsgräns måste frågor ställas senast 8 dagar innan sista anbudsdag. Det är anbudsgivarens ansvar att hålla sig informerad gällande de frågor och svar som läggs ut på hemsidan.

Lämna anbud

Offert ska lämnas senast 2016-02-18 till Länsstyrelsen Värmland på nedanstående adress och vara giltig till och med 2016-05-01.  

Länsstyrelsen Värmland
Våxnäsgatan 10
651 86 KARLSTAD