Vargjakten i Värmland fortsatt stoppad

Kammarrätten i Göteborg beslutade i dag att inget prövningstillstånd meddelades för överklagandena av beslutet att inhibera vargjakten.

Kammarrätten i Göteborg har i dag beslutat att inte meddela prövningstillstånd för överklagandena av inhibitionsbesluten om licensjakt av varg i Värmlands och Örebro län (mål nr 7174-15 och 7176-15). Det betyder att förvaltningsrättens beslut om inhibition står fast. Tills vidare får jakt alltså inte ske.

Handläggningen av målen fortsätter i Förvaltningsrätten i Karlstad. Målen är avslutade i kammarrätten. Kammarrättens beslut kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

> Slutligt beslut 7174-15 0ch 7176-15  (PDF)