Licensjakt på varg i Värmland får inte påbörjas

[Uppdatering] Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg får tills vidare inte verkställas efter beslut i förvaltningsrätten. Detta innebär att licensjakten för närvarande inte kan börja som planerat fredagen den 9 januari.

[Uppdatering 2015-01-08] Licensjakt på varg som skulle påbörjas imorgon 9 januari är tillsvidare stoppad av förvaltningsrätten. Beslutet om licensjakt för varg överklagades först till Naturvårdsverket som avslog överklagan. Naturvårdsverkets avslag har därefter, med åberopande av bland annat EU-rätten, överklagats till förvaltningsrätten.  

Mer via Förvaltningsrätten i Karlstad

[Tidigare pressmeddelande]
Imorgon fredag den 9 januari börjar licensjakt på varg i Värmlands län. 24 vargar inom reviren Forshaga, Gårdsjö, Medskogen och Kläggen får skjutas under perioden 9 januari till och med 15 februari, eller till att Länsstyrelsen dessförinnan avlyser jakten.

Varg får fällas oavsett djurets kön och ålder. Ungdjur ska av jaktetiska skäl i möjligaste mån fällas före föräldradjur. Den som har rätt att jaga är den person som har jakträtt i det område som omfattas av beslutet, under förutsättning att jakträtten omfattar jakt på varg.

Innan jakt påbörjas ska jaktledaren ha anmält sig till Naturvårdsverkets jägarregister (0771-18 34 11) samt till Länsstyrelsen (010 – 224 76 05).

Den ansvarige jaktledaren svarar för att kommunikationen mellan jägarna fungerar under jakten samt säkerställer att villkoren för jakten följs. Jaktledaren ska hålla sig informerad om hur många djur som återstår av tilldelningen i det område där licensjakten bedrivs, samt minst en gång i timmen kontrollera återstående tilldelning.

När en varg har fällts eller påskjutits ska detta anmälas direkt till Länsstyrelsen. 

Följande telefonnummer gäller under licensjakten

010 – 224 76 05Rapportering av fälld eller påskjuten varg. Anmälan av jaktledare inför jakt.

010 – 224 71 60: Information om återstående tilldelning (telefonsvarare).

010 – 224 76 01: Telefon för press och media.

 


 Om licensjakt varg 2015

Material licensjakt