Klimatförändringar och kulturhistoriska träbyggnader

Ett förändrat klimat påverkar de kulturhistoriska byggnader som finns i länet. Mer nederbörd och varmare väder kan leda till ökade problem med skadedjur och svampangrepp. I en ny broschyr presenteras förslag på hur vi kan arbeta förebyggande för att minska dessa problem.

– I Värmlands län kommer vi framförallt få mer regn under vintern och generellt en högre temperatur. De kulturhistoriska byggnader som finns i landet och i Värmlands län påverkas självklart av väder, vind och nederbörd på olika sätt, säger Karin Klasa, klimatanpassningssamordnare vid Länsstyrelsen.

Det är viktigt att göra en översyn av byggnaden med jämna mellanrum. I broschyren finns exempel på områden du kan vara särskilt uppmärksam på. Exempelvis kan det vara bra att inspektera huset när det regnar för att se vart vattnet tar vägen, om finns det läckage i hängrännor och stuprör eller om vatten skvätter upp mot fasaden. För att undvika framtida skador är det bra att åtgärda problemen så fort som möjligt.

– Klimatförändringarna kan göra att vårt byggda kulturarv bryts ner snabbare. Vi kan också behöva underhålla byggnaderna på ett annat sätt än vi gjort tidigare, säger Annie Johansson, funktionsansvarig kulturmiljö vid Länsstyrelsen.

Broschyren heter Klimatförändringar och kulturhistoriska träbyggnader – anpassning genom förebyggande underhåll. Den är framtagen av Länsstyrelserna.

Du kan öppna broschyren i PDF-format via denna länk.