Beslut om licensjakt på varg

Länsstyrelsens beslut om licensjakt på varg 2016 har överklagats till Naturvårdsverket, vilka avslog överklagningarna, och sedan vidare till Förvaltningsrätten i Karlstad. Det är ännu oklart om licensjakten kan starta den 2 januari så som det är planerat.

Den 11 november fattade Länsstyrelsen beslut om licensjakt på varg i tre olika områden i Värmlands län. Efter att det tillkommit information om att det troligtvis bildats ett nytt revir väster om Brattforsreviret måste Länsstyrelsen dock ändra den västra avgränsningen av jaktområde 2.

DNA från två vargindivider, en hane född i reviret Letjenna (G117-15) och en tik född i reviret Jangen (G87-15), har hittats på samma plats vid samma tidpunkt i Västra delen av det tilltänkta jaktområdet. Detta indikerar ett nytt revirmarkerande par, och därmed ökar risken att andra vargar är de som tillhör reviren Brattfors och Sandsjön fälls av misstag.