Beslut om licensjakt efter björn i Värmlands län 2015

[Uppdatering 2015-09-29: Årets licensjakt i Värmland är avlyst och avslutad.]

Länsstyrelsen har beslutat om licensjakt efter högst två björnar i Värmlands län under 2015. Jakt får ske i nästan hela länet förutom en del av nord-västra Värmland där jakt inte tillåts. Jakten får bedrivas från och med den 21 augusti till och med den 15 oktober eller till dess att Länsstyrelsen dessförinnan avlyser jakten.
Lufsande brunbjörn

Område: Hela Värmlands län förutom avlyst område enligt karta.

Jakttid: 21 augusti - 15 oktober 2015. 

Antal björnar: Högst två (2) björnar får fällas. Samtliga björnar, med undantag för björnhona som åtföljs av ungar samt de ungar som följer björnhona (oavsett ungarnas ålder), får fällas.

Fredag den 3 juli har länsstyrelsen Värmland beslutat att två björnar får skjutas i Värmland under licensjakten 2015. Jakt får bara bedrivas om en ansvarig jaktledare är utsedd vid varje jakttillfälle och vid ensamjakt är den ensamme jägaren jaktledare.  

Jakten och jakträtten är villkorad

Läs i beslutet om villkoren för jakten samt vad som gäller för hund och åtel.  

Anmälan av fälld eller påskjuten björn

Anmälan ska utan dröjsmål anmälas till Länsstyrelsen. Vid påskjuten björn ansvarar den som skjutit på björnen samt jaktledare för att göra en platsundersökning för att bedöma om björnen är skadad eller inte. Dessa ansvarar även för att eftersök utförs om man inte kan bedöma att den påskjutna björnen är oskadd.  

Viktiga telefonnummer

För anmälan om fälld eller påskjuten björn,
ring: 010-224 71 30

Information om återstående tilldelning,
ring: 010-224 71 60 (telefonsvarare)

Det finns även möjlighet att anmäla sig till en SMS-tjänst där vi skickar ut SMS vid varje påskjuten eller fälld björn. Kom ihåg att registrera dig innan den 21 augusti.  

Björn i Värmland

Det totala antalet björnar i Värmland uppskattas till cirka 17 stycken utifrån spillningsinventeringen som genomfördes hösten 2012. Det har bekräftats att björnhonor har befunnit sig nära länsgränsen och någon enstaka gång i länet.

Vi förväntar oss att kunna kvalitetssäkra en björnföryngring i länet inom de närmsta åren med tanke på björnens spridningsmönster och populationsutveckling. Det finns kvalitetssäkrade observationer av björn även i Filipstads och Kristinehamns kommuner längre söderut i länet.

Relaterat

> Inventering av stora rovdjur - Värmlands län 2014-2015 (PDF)
Resultaten från inventeringar av lodjur, varg och kungsörn, samt länsstyrelsens bedömning av förekomsten av björn och järv i Värmlands län under inventeringssäsongen 2014/2015.

Ämnessidor

> Djur & natur - Jakt och vilt

> Djur & natur - Rovdjur