Pris till Grumshus för hållbart byggande

Det nyinstiftade priset Grundstenen ska delas ut en gång per år av nätverket Hållbart byggande i Värmland, där Länsstyrelsen Värmland är en av medlemmarna. I går delades priset ut till Grumshus i Grums.

Det nyinstiftade priset Grundstenen, för Värmlands mest miljöanpassade och hållbara byggnad, ska delas ut en gång per år av nätverket Hållbart byggande i Värmland. Länsstyrelsen Värmland är en av medlemmarna i nätverket, vars syfte är att väcka uppmärksamhet inom hållbart byggande och premiera en byggherre som går före i branschen. I går delades priset ut till Grumshus i Grums, för att man med små medel gjort stor skillnad med en miljonprogramsbyggnad som tidigare haft stora problem.

Nätverket för hållbart byggande i Värmland består av personer från byggföretag, Karlstads universitet, Länsstyrelsen Värmland, branschorganisationer, samt energikonsulter och arkitekter. Syftet med nätverket är att vara ett forum för kontakter och skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte. Det ska på sikt även stärka regionens konkurrenskraft inom området och bidra till Värmlands övergång till ett mer hållbart samhälle.

Läs mer om Nätverket Hållbart byggande i Värmland, här  

Läs mer om priset och årets pristagare, här