Pressinbjudan: Kommunforum med integrationsminister Ullenhag

Integrationsminister Erik Ullenhag kommer på inbjudan av landshövdingen att delta i ett kommunforum för integrationsfrågor måndagen den 11 mars. Media inbjuds att delta under delar av dagen.

Sedan ett par år tillbaka sammankallar Länsstyrelsen Värmland kommunstyrelseordföranden och kommunchefer till kommunforum för integration. Under 2012 har fokus lagts på kommuner med stort mottagande av asylsökande. Vid nästa tillfälle, måndagen 11 mars, kommer integrationsminister Ullenhag att medverka för att diskutera integrationsfrågor i allmänhet och i Värmland i synnerhet.  

Genom kommunforum och andra nätverk kan Länsstyrelsen på ett effektivt sätt lyfta viktiga frågor, föra vidare synpunkter och bidra till samverkan och utveckling på området.  

– Vi vill ge bästa tänkbara förutsättningar för integrationsarbetet i Värmland. Vi måste hjälpas åt för att öka förståelsen för asylboende och ensamkommande barn. Därför är jag glad för integrationsministerns besök, säger landshövding Kenneth Johansson.  

Besöket startar med en arbetslunch på residenset i Karlstad. Media inbjuds att delta kl. 14.00 - 14.30. I kommunforum deltar samtliga länets kommuner samt representanter för Landstinget, Arbetsförmedlingen samt Migrationsverket. Man kommer också att besöka Kristinehamns kommun där pressträff hålls 16.00 - 16.30. Se hela programmet i bifogad fil.

 Program 11 mars 2013