Kosläpp hos rödsysslan

Igår var det dags för kosläpp i rödsysslehagen i värmländska Hösås.
Jan-Ove dirigerar korna från transporten ut i deras nya hage.

Efter röjningar och stängsling var det fyra lugna och rutinerade kor som fick påbörja sin del av naturvårdsarbetet för att gynna floran i rödsysslehagen. De har ett rejält uppdrag, att beta bort stora delar av växtligheten och däribland också få bort så mycket som möjligt av det rikliga lövsly som finns av rönn, oxel, ask, björk, hassel och viden.

Korna kommer att få gå här och beta några veckor. Betet kommer förhoppningsvis att ta bort mycket av de starkväxande gräs och sly som annars riskerar att konkurrera ut blommorna. Kotrampet kommer dessutom att hjälpa till med frösådden och med att störa örnbräken, den stora ormbunken som vi också vill bli av med.

Från vänster Thomas Östlund chef på Länsstyrelsens naturvårdsenhet, Jan-Ove Larsson markägare, Stefa
Från vänster Thomas Östlund chef på Länsstyrelsens naturvårdsenhet, Jan-Ove Larsson markägare, Stefan Larsson markägare, Egon Jakobsson reservatsskötare på Länsstyrelsen, Carl-Evert Larsson far till markägarna och Martin Larsson markägare.
Systrarna Hanna, Amanda och Emma Löfgren-Wassberg

Korna får daglig tillsyn. Systrarna Hanna, Amanda och Emma Löfgren-Wassberg räknar in dem och ser till att de har vad de behöver.

 

Fridlyst

Den sällsynta orkidén rödsyssla står här på sin enda växtplats i Värmland! Som de flesta vet är alla orkidéer fridlysta och får varken grävas upp eller plockas. Det är inte heller stor idé att försöka flytta en orkidé, det är mycket liten chans att få den att trivas i en rabatt.


 Läs mer om rödsysslan