Skyddsjakt på varg i Fensbol och Utterbyn

Länsstyrelsen beslutade den 7 februari om skyddsjakt på en varg som uppvisat ett oskyggt beteende och uppträtt närgånget nära bebyggelsen i Fensbol och Utterbyn, Torsby kommun. Den samlade bedömningen är att vargen håller på att utveckla ett oönskat beteende och att det inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt.

På kort tid har nio observationer i området rapporterats in till Länsstyrelsen. Vargens närgångna beteende har dokumenterats av Länsstyrelsens naturbevakare och den har blivit utsatt för flera skrämselförsök. Tidigare erfarenheter av skrämselåtgärder visar att det är mycket svårt att ändra vargars beteende och rörelsemönster när de väl etablerat dessa. 

Skyddsjakt på varg beviljas under vissa villkor. Det ska inte finnas någon annan lämplig lösning samt skyddsjakten får inte försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos vargens bestånd.

Jakten är reglerad genom villkor (se beslut), jaktledare är utsedd och jakten får endast ske under maximalt 14 jaktdagar under perioden 7 februari till och med den 29 februari 2012 och får endast inledas efter spårning.

Ladda hem kopia på beslut med tillhörande kartbilaga (PDF)