Överlämning av arbetsuppgifter mellan länsstyrelser

Den 1 juli i år tar sju länsstyrelser över flera uppgifter från de andra länsstyrelserna. Det handlar bland annat om medborgarskap, överförmyndare, pantlåneverksamhet och lönegarantier.

Riksdagen beslutade i våras att viss verksamhet inom länsstyrelserna ska koncentreras till sju länsstyrelser. Syftet är att uppnå högre effektivitet, rättssäkerhet och en mer rationell användning av resurser.  

Verksamheterna som koncentreras är:

 • medborgarskap
 • överförmyndare
 • begravningsfrågor
 • pantlåneverksamhet
 • bilskrotningsfonden
 • ensamrätt till sjunket gods
 • lönegaranti
 • deponerade medel enligt 1927 års lag 
 • allmänna arvsfonden
 • häradsallmänningar
 • bevakningsföretag
 • lotterier
 • bitillsyn

För Värmlands del innebär det att ovanstånde områden flyttas över till Länsstyrelsen Dalarna.

De sju länsstyrelser som tar över arbetsuppgifterna från övriga länsstyrelser är Stockholm, Östergötland, Skåne, Västra Götaland, Dalarna, Västernorrland och Norrbotten.  

Du kan följa beslutsgången och riksdagens betänkande via riksdagen.se.