Näringsutskottet besöker Värmland

Riksdagens näringsutskott besöker Värmland 6-7 februari.
Måndag eftermiddag sker föredragningar om de värmländska klustren vid Karlstads universitet. Under tisdagen besöker utskottet Compares Testlabb på Sätterstrand samt Filipstad och SMA Mineral i Persberg, där utskottet får en dragning om gruvindustrin. Besökarna fortsätter sedan till Bergslagen där Intresseföreningen Bergslaget ansvarar för besöket.