Miljöövervakning i vatten nu ännu bättre i VISS-kartan 

Publicerad
2012-07-06
Kategori
Miljö & klimat
Ämnesområde
Vatten och vattenanvändning

I Vatteninformationssystem Sverige (VISS) har länsstyrelserna och nationella datavärdar kvalitetssäkrat och uppdaterat nästan 20 000 övervakningsstationer i både grundvatten, sjöar, vattendrag och kust. Uppdateringarna har gjort det möjligt att i VISS-kartan visa vad som övervakas på vilka stationer, vilket som ingår i internationell rapportering med mera.

Ja 
Bild från VISS-kartan. Visar teckenförklaring.

Du kan välja utifrån vilken kategori du vill visa upp stationerna. Ett exempel: du som är mest intresserad av biologiska kvalitetsfaktorer kan välja den gruppen och då bara visa vilka stationer som mäter makrofyter, bottenfauna, växtplankton etc. I menyn till höger "Visa på kartan" välj Övervakning - expandera via små pilar och klicka i ”Övervakning”-> ”Övervakningsstationer” -> ”Övervakningsstationer kvalitetsfaktorer”->”Biologiska kvalitetsfaktorer”.

Se gärna hur det ser ut i ditt eget område i länet. Ett tips är att zooma in till önskat område för att kartan ska kunna visa alla underkategorier.

Skärmbild från VISSFör att veta mer om objekten som syns, klicka på symbolen med utropstecken i menyn (Identifiera objekt), därefter markerar du över den punkt du är intresserad av genom att hålla in musknapp och dra över punkten. Då sker en sökning och dina val samlas under fliken Sökresultat i menyn. Bland dina sökresultat kan du sedan expandera via pilar och få fram data som syns under flik bredvid Sökresultat.

I Värmland har vi ca 2000 övervakningsstationer.

Du når VISS-kartan på http://www.viss.lansstyrelsen.se/MapPage.aspx

 

Bild från VISS-kartan. Visar aktiva lager.

 Eftersom en station kan genomföra mätningar med olika syften kan en station finnas med flera gånger i kartan. För att se de olika mätningarna som görs på en station kan du behöva tända och släcka de olika lagren i VISS.

Kategorierna för övervakningsstationerna är:

  • Kvalitetsfaktorer, kemiska, biologiska och fysikalisk kemiska   
  • Vattenkategorier
  • Skyddade områden
  • Internationell rapportering 

Varje kategori har ett eget lagerskikt. Man kan även se provtagningsstationer som är inaktiva.

Har du frågor kring användningen – kontakta oss via e-post webmaster.viss@lansstyrelsen.se

Senast uppdaterad: 2012-07-06    

Kontakta oss

Grete Algesten
Miljöanalys
Grete punkt Algesten snabela lansstyrelsen punkt se¤Grete punkt Algesten snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247430
Matilda Elgerud
Miljöanalys
Matilda punkt Elgerud snabela lansstyrelsen punkt se¤Matilda punkt Elgerud snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247437