Lodjursjakt i Värmlands län 2012

[Uppdatering 8 mars: Lodjursjakten är avlyst och avslutad]
Länsstyrelsen har beslutat om jakt på högst sju lodjur i Värmlands län. Jakten ska pågå under mars månad.

Jakten gäller hela Värmlands län, får endast ske med vapen och är tillåten från och med 1 mars 2012 till och med den 31 mars 2012.

Under första jaktveckan, 1 – 7 mars, får tre djur fällas i Torsby och Hagfors kommuner samt fyra djur inom övriga kommuner. Om kvoter inte är fyllda första jaktveckan får återstående djur i den gemensamma kvoten fällas utan geografisk begränsning under resterande jakttid, 8 – 31 mars.

Jakten avlyses då det totala antalet lodjur fällts eller påskjutits och avräknats.

Jaktledaren bör vara ansluten till Länsstyrelsens SMS-system RovSMS för att på så sätt stärka upp informationsstödet och förhindra överskjutning.

När ett lodjur har fällts eller påskjutits ska detta omedelbart anmälas till Länsstyrelsen på telefon 054-19 73 75. Efter det att ett lodjur har fällts eller påskjutits får ytterligare jakt inte bedrivas inom det område som jaktledaren ansvarar för, innan jaktledaren fått besked från Länsstyrelsen om att tilldelning återstår inom länet. Information om återstående tilldelning finns på telefonsvarare 054-19 71 51.  

Jaktens alla villkor ska följas, se ansvar och vem som får jaga i det bifogade beslutet, under Beslut och relaterat.