Länsstyrelserna anordnar seminarium om integration under Almedalsveckan

Under seminariet ”Mission Possible – nyanlända invandrares etablering” kommer frågor om etablering att lyftas och diskuteras. Etableringsreformen är ett genomförbart uppdrag, byggt på samarbete och samverkan. Inom etableringen av nyanlända har Länsstyrelserna ett ansvar och en roll tillsammans med flertalet andra parter, bland dem den nyanlände. Nyanlända har en positiv betydelse i samhället, och detta vill Länsstyrelserna gemensamt uppmärksamma vid ett seminarium under Almedalsveckan.

Seminariet ”Mission Possible” belyser frågor och tankar om beredskap, kapacitet, bosättning och arbetet med nyanländas etablering. Hur fungerar etableringen i praktiken? Hur kan samverkan utvecklas? Vilka är dagens och framtidens utmaningar? Under ledning av moderator Bengt Westerberg medverkar Jasenko Selimovic, statssekreterare hos Erik Ullenhag, Arbetsmarknadsdepartementet, Lars Bäckström, Landshövding Västra Götalands län och Angeles Bermudez-Svankvist, Generaldirektör Arbetsförmedlingen.  

Två regionala exempel presenteras: Gävleborg – om samarbetet med arbetsmarknadsutbildning och sfi  samt Borlänges skogsvårdsprojekt ”Öppna gränser” – insatser som visar hur det goda samarbetet mellan olika aktörer ger bättre förutsättningar för den nyanlände att komma i arbete. Seminariet avslutas med en paneldebatt där alla medverkande ger möjligheten att fördjupa dialogen och där du som åhörare har möjlighet att ställa frågor om nyanländas etablering.  

Tid och plats

Var: Länsstyrelsens trädgård, Strandgatan 1 i Visby
När: Tisdagen den 3 juli. Börjar med frukostmingel klockan 8.30.

Program

Program för seminariet:
Mission Possible – Nyanlända invandrares etablering.

Programmet presenteras även på Almedalsveckans webbplats.

Vid flera tillfällen under veckan kommer Länsstyrelsernas webbportal www.informationsverige.se att visas, bland annat i anslutning till detta seminarium.

Framsidan av inbjudan

Bakgrund

Den 1 december 2010 trädde etableringsreformen i kraft. Syftet var en snabbare etablering av nyanlända invandrare på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Länsstyrelserna vill med detta seminarium lyfta den positiva betydelse nyanlända invandrare har för samhället. Många olika aktörer bidrar till att stödja personer i etableringsprocessen, det handlar om "mission possible" - ett genomförbart uppdrag, byggt på samarbete och samverkan.