Landshövdingen och Näringsminister Annie Lööf diskuterar klimatanpassning med värmländska näringslivet

Regeringens Framtidskommission har uppmärksammat Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning. Onsdagen den 9 maj arrangerar Länsstyrelsen, tillsammans med Framtidskommissionen och Karlstads universitet ett dialogseminarium där landshövding Eva Eriksson och näringsministern Annie Lööf medverkar.

Seminariet sker i form av samtal runt småbord med drygt sjuttio deltagare från näringsliv, stat och kommun. Resultatet av seminariet kommer att sammanställas och lämnas till Framtidskommissionen och därmed vara ett inspel i kommissionens arbete.  

Klimatanpassning rör hela världen. Även om många områden kommer att drabbas betydligt hårdare än Sverige och Värmland, står även vi inför problem och möjligheter som vi måste lära oss att hantera. Alla som är engagerade i framtiden bör vara delaktiga i att utveckla klimatanpassningen.

–Att Framtidkommissionen och Näringsministern har uppmärksammat vårt arbete visar på att vi är duktiga att hantera dessa frågor, säger landshövding Eva Eriksson. Nytt klimat ger nya förutsättningar. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att möta de stora utmaningar som vi står inför.  

För Värmlands del är det viktigt att utveckla trygga och attraktiva boendemöjligheter för såväl städerna som glesbygden. Många av de värmländska kommunerna brottas med en utflyttningsproblematik. Lika viktigt och angeläget är det att näringslivet, där jord- och skogsbruk har en betydande roll, lär sig hantera de utmaningar och ta hand om de möjligheter som klimatförändringarna kan medföra.  

Konferensen äger rum på Karlstad CCC onsdagen den 9 maj klockan 09.30-11.45.    

Kontakt:
Karin Klasa, klimatanpassningssamordnare, 054-19 72 71
alternativt Ann-Charlotte Carlqvist, kommunikationschef, 0705-19 72 78.