Information om fiskefrågor i Vänern

Länsstyrelserna i Värmland och i Västra Götaland har ett gemensamt ansvar för den regionala förvaltningen av fisket i Vänern.
Tisdagen den 17 april bjuder vi in till ett informationsmöte om fiskefrågor i Vänern.

Vi kommer under kvällen att berätta om vårt arbete för att förbättra kvaliteten på den lax- och öringsmolt som sätts ut i Vänern och som pågått sedan 2008 samt om ett gemensamt arbete med en fiskevårdsplan för sjön som pågått sedan 2010. Länsstyrelsen Värmland driver även Interregprojektet ”Vänerlaxens fria gång” vars huvudsyfte är att få mer lax- och öring att ta sig både till och från sina reproduktions- och uppväxtområden i Klarälven och Vänern. Vi kommer även att informera om fisketillsyn och fiskeregler.  

Givetvis är ni välkomna med frågor och funderingar även om ni inte har möjlighet att närvara!  

Tid och plats

Tisdagen den 17/4 kl. 18.00–20.00 
Värmlands museum, Karlstad.  

Anmälan

Ingen föranmälan behövs.  

Kontaktperson

Pär Gustafsson, Länsstyrelsen Värmland
Tel. 054-197231 e-post: par.gustafsson@lansstyrelsen.se   

Läs mer

Fiske på Länsstyrelsen Värmlands webbplats
Vänerlaxens fri gång, projektwebb    

Varmt välkommen!      

-----------------------------------------------------------------------

Möte även i Lidköping

Onsdagen den 18/4 kl. 18.00–20.00 hålls samma möte i Lidköping

Plats:

Galejan (bredvid Vänermuseet)  

Kontaktperson

Fredrik Nilsson, Länsstyrelsen i Västra Götaland
Tel. 0521-605544 e-post: fredrik.nilsson@lansstyrelsen.se