Landshövdingen överlämnar sitt betänkade om fruimport

I dag fredag 29 juni överlämnar regeringens särskilde utredare landshövding Eva Eriksson sitt betänkande om kvinnor som utsätts för våld efter att ha beviljats uppehållstillstånd på grund av anknytning. Kvinnor som faller offer för så kallad fruimport. Presentationen av utredningen sker vid en pressträff kl. 11:00 och kan följas via webben.

Eva Erikssons uppdrag har varit att kartlägga och analysera omfattningen av våld, hot och kränkningar som drabbar kvinnor i denna situation samt att föreslå insatser för att förbättra situationen för dessa kvinnor och deras barn.

Under fredagsförmiddagen överlämnar landshövdingen sitt utredning till jämställdhetsminister Nyamko Sabuni och den presenteras vid en pressträff i Rosenbad kl. 11:00.

Det går att följa pressträffen på webben via http://www.regeringen.se/sb/d/16249/a/196063

[Uppdatering]
I betänkandet Kvinnor och barn i rättens gränsland (SOU 2012:45) uttrycks att lagstiftningen bör fokusera på männen i ökad utsträckning för att förhindra att oseriösa män kan föra kvinnor och barn till Sverige. Kontrollen av anknytningspersonen bör därför skärpas och kontrollen bör framöver även omfatta gifta män. Klarare och enklare skyddsregler för de kvinnor och barn som ändå drabbas av våld i samband med uppehållstillstånd i Sverige. Slutligen föreslår utredningen informationsinsatser och samordning av de ansvariga myndigheterna för att hjälpa de utsatta kvinnorna och barn.

Kvinnor och barn i rättens gränslandI betänkandet redovisas även en enkätundersökning från fem län, där myndigheter, kvinno- och brottsofferjourer under en tremånadersperiod skulle registrera utländska kvinnor som hade uppehållstillstånd på grund av anknytning och där det fanns ett antagande om våld. Resultatet visar att myndigheterna och jourerna i dessa fem län mött cirka 500 – 1000 kvinnor under tremånadersperioden. Vidare skulle cirka 250 – 1000 barn vara drabbade.

Ladda ner Kvinnor och barn i rättens gränsland, SOU 2012:45 (pdf 1,1 MB)

För mer information kontakta landshövding Eva Eriksson, 0705-30 42 13.