Ändring av älgförvaltningsområde

Det gäller en ändring för älgförvaltningsområde 3, Fryken-Glafsfjorden, där den del som är belägen inom Torsby kommun kommer föras över till område 2, Ljusnan. Det innebär att älgjaktens start för Fryken-Glafsfjorden blir andra måndagen i oktober.

Beslutet innebär att Fryken-Glafsfjordens ÄFO inte längre omfattar mark inom Torsby kommun och därför blir det en ändring av jaktstart. Torsby kommun har sin jaktstart redan första måndagen i september.

Ladda ner: Beslut om ändring av älgförvaltningsområden i Värmland, med karta (juli 2012) - PDF

> Relaterat om älgjakt