Ny internetportal för bättre älgförvaltning

På uppdrag av Regeringen tar länsstyrelserna fram en portal på Internet för att underlätta och stimulera en mer flexibel älgförvaltning i samverkan.

Den första januari 2012 trädde den nya lagstiftningen i kraft som syftar till att göra älgförvaltningen mer flexibel, faktabaserad och förankrad. Bland annat får markägare och jägare via särskilda älgförvaltningsgrupper en tydligare roll att förvalta älgstammen genom att samla in och utvärdera detaljerad kunskap om exempelvis älgtäthet, trafikolyckor och skogsbete. Kunskapen ska sedan omvandlas till planer som ska leda till en älgstam i balans med andra samhällsintressen som skogsbruk och trafik med mera. För att göra det genomförbart för dessa älgförvaltningsgrupper att överblicka och utvärdera all relevant information utvecklar just nu länsstyrelserna en internetportal där kunskapen samlas – Älgportalen.  

Arbetet är fortfarande i ett tidigt skede, men till årets jakt kommer portalen att vara i drift. Det mesta av utvecklingsarbetet kommer att ske senare och en fullfjädrad portal blir färdig först inför jaktstarten 2013.  

­-Förutom att portalen ska underlätta en kunskapsbaserad och flexibel älgförvaltning så ska den bidra till en enklare rapportering av fälld älg, betalning av fällavgifter och förse den intresserade allmänheten med intressant information, säger Henrick Blank, ordförande i projektets styrgrupp.  

Arbetet sker i samverkan med olika aktörer, till exempel Skogsstyrelsen, Polisen, skogsnäringen, jägarorganisationer och Naturvårdsverket. Flera av dessa aktörer kommer att bidra med information till Älgportalen.   

För mer information kontakta:


Henrick Blank, ordförande i styrgruppen
Henrick.Blank@lansstyrelsen.se, 036-39 50 37, 070-519 50 37  

Anna Danielsson, projektledare
Anna.Danielsson@naturvardsverket.se, 010-698 11 62