Du modiga och nytänkande kvinna - sök Viljastipendiet!

Nu är det dags att söka Viljastipendiet 2011. Stipendiet, som är på 25 000 kronor, ska gå till en kvinna som driver ett etablerat företag i Värmland och som kan visa upp minst två årsbokslut. Det ska vara en nytänkande, modig kvinna som är konkurrenskraftig och villig att dela med sig av sina erfarenheter.

Viljastipendiet inrättades av Länsstyrelsen år 1995 för att uppmuntra kvinnors företagande i länet. Landshövding Eva Eriksson kommer att dela ut stipendiet den 15 november 2011 i samband med en träff med ambassadörer för kvinnors företagande.

Är du intresserad att söka Viljastipendiet - skriv några rader och berätta om dig själv och ditt företag eller anmäl någon annan som du tycker kan vara en värdig kandidat till stipendiet.

Ansökan ska vara inlämnad senast måndagen den 31 oktober 2011 till:

Länsstyrelsen Värmland
Regional utveckling
651 86 Karlstad.

För mer information kontakta:

Maritha Johansson 054-19 70 55
Ingela Bönström Brusgård 054-19 72 29
Bo Jonsson 054-19 70 35
Annika Rehnberg 054-19 70 34