Bygdemedel i reglerade vattendrag

Bidraget kan sökas av exempelvis hembygdsföreningar, idrottsföreningar och byalag. Medlen är uppbyggda av årliga avgifter från vattenkraftsbolagen där reglerade vattendrag finns och administreras av Länsstyrelsen.

I Förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter står att medlen ska användas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden, eller annars är till nytta för denna. Bidrag utgår i områden eller dess närhet där reglerade vattendrag finns.

Bygdemedel i reglerade vattendrag

> Gör din anmälan via vår e-tjänst

Exempel

 • Reparationer/-investeringar i byggnader
 • Förbättringar av idrottsanläggningar
 • Inköp av utrustning

Föreningen som söker måste vara inregistrerad och ha ett organisationsnummer. Det är viktigt att så många som möjligt i bygden kan få nytta av bidraget.

I Värmlands län kan bidrag sökas i

Klarälvens fond

 • Torsby kommun
 • Hagfors kommun
 • Munkfors kommun
 • Forshaga kommun
 • Karlstad kommun (i undantagsfall)

Frykensjöarnas fond

 • Torsby kommun
 • Sunne kommun
 • Kil kommun

Yngen

 • Filipstads kommun
 • Storfors kommun

Gullspångsälven

 • Kristinehamns kommun

Stora Lee

 • Årjängs kommun

Stora Lee och Gullspångsälven delas med Västra Götalands län.