Fonderade bygdemedel  

Bidraget kan sökas av exempelvis hembygdsföreningar, idrottsföreningar och byalag. Medlen är uppbyggda av årliga avgifter från vattenkraftsbolagen där reglerade vattendrag finns och administreras av Länsstyrelsen.

I Förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter står att medlen ska användas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden, eller annars är till nytta för denna. Bidrag utgår i områden eller dess närhet där reglerade vattendrag finns.

Exempel

 • Reparationer/-investeringar i byggnader
 • Förbättringar av idrottsanläggningar
 • Inköp av utrustning

Föreningen som söker måste vara inregistrerad och ha ett organisationsnummer. Det är viktigt att så många som möjligt i bygden kan få nytta av bidraget.

I Värmlands län kan bidrag sökas i

Klarälvens fond

 • Torsby kommun
 • Hagfors kommun
 • Munkfors kommun
 • Forshaga kommun
 • Karlstad kommun (i undantagsfall)

Frykensjöarnas fond

 • Torsby kommun
 • Sunne kommun
 • Kil kommun

Yngen

 • Filipstads kommun
 • Storfors kommun

Gullspångsälven

 • Kristinehamns kommun

Stora Lee

 • Årjängs kommun

Stora Lee och Gullspångsälven delas med Västra Götalands län.

Till höger hittar du ansökningsblankett till fonderade bygdemedel. 

Kontakta oss

Ingela Bönström
Regional utveckling
Ingela punkt Bonstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Ingela punkt Bonstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247323