Bygdemedel i reglerade vattendrag

Bidraget kan sökas av exempelvis hembygdsföreningar, idrottsföreningar och byalag. Medlen är uppbyggda av årliga avgifter från vattenkraftsbolagen där reglerade vattendrag finns och administreras av Länsstyrelsen.

I Förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter står att medlen ska användas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden, eller annars är till nytta för denna. Bidrag utgår i områden eller dess närhet där reglerade vattendrag finns.

Exempel på investeringar

 • Reparationer/-investeringar i byggnader
 • Förbättringar av idrottsanläggningar
 • Inköp av utrustning

Vem kan söka bidraget 

Det är bara ideella föreningar som är verksamma i bygden som kan söka bidraget. Föreningen ska vara registrerad och ha ett organisationsnummer.

Det är viktigt att så många som möjligt i bygden kan få nytta av bidraget.

Ansök om bidrag

> Gör din ansökan via vår e-tjänst

 

Viktigt att veta vid ansökan om fonderade bygdemedel:

1. Ansökan om fonderade bygdemedel måste skickas in till länsstyrelsen innan Ni påbörjar investeringen.

2. Länsstyrelsen kan inte ta upp ansökan till behandling om något av följande saknas:

 1. Kostnadskalkyl
 2. Finansieringsplan (Övrig finansiering bör i stort sett vara klar innan länsstyrelsen kan fatta beslut i ärendet då fonderade bygdemedel endast kan täcka en mindre del av finansieringen.)
 3. Uppgifter om föreningen och dess verksamhet (t ex verksamhetsberättelse) där det också framgår hur många medlemmar föreningen har
 4. Ska ni renovera en byggnad som är av kulturhistoriskt värde behöver ni bifoga en tydlig beskrivning av vad ni ska göra, ritningar och bilder på och i byggnaden och eventuellt vilka material (typ av färg etc.) ni ska använda
 5. Eventuella kopior på offerter

3. När ansökningshandlingarna är kompletta skickar länsstyrelsen en kopia till kommunen för yttrande i ärendet.

 

I Värmlands län kan bidrag sökas i

Klarälvens fond

 • Torsby kommun
 • Hagfors kommun
 • Munkfors kommun
 • Forshaga kommun
 • Karlstad kommun (i undantagsfall)

Frykensjöarnas fond

 • Torsby kommun
 • Sunne kommun
 • Kil kommun

Yngen

 • Filipstads kommun
 • Storfors kommun

Gullspångsälven

 • Kristinehamns kommun

Stora Lee

 • Årjängs kommun

Stora Lee och Gullspångsälven delas med Västra Götalands län.

I Västra Götalands län kan bidrag sökas i

Vänerns regleringsfond

 • Säffle kommun
 • Grums kommun
 • Karlstad kommun
 • Kristinehamn kommun

Här (länk) kan du läsa mer om hur du söker det här bidraget.