Projektstöd

Bildkollage med flotte, saftflaskor och gräsklippare

Länsstyrelsen förfogar över pengar till projektverksamhet inom länet. Regionala projektmedel kan beviljas för att medfinansiera ett projekt som främjar länets utveckling och ekonomiska tillväxt.

Projektet ska genomföras i linje med Värmlandsstrategin och ta hänsyn till målen om jämställdhet, miljö och integration, som är viktiga i det regionala utvecklingsarbetet.

För projektstöd inom Landsbygdsprogrammet se Lantbruk & landsbygd - Lantbruk - Stöd och bidrag.

Några riktlinjer

Projektmedel kan beviljas till myndigheter, intresseorganisationer, företagsnätverk och andra som bedriver sin verksamhet utan vinstsyfte. Projektmedlen får normalt vara max 50 % av den totala kostnaden för projektet.

Kontakta oss

Kontakta gärna Länsstyrelsen för att få mer information innan ni lämnar in en ansökan om projektmedel.