Företagsstöd 

Silhuettbild av två bergsklättrare som håller i varandra. Foto: Hüseyin Bostancı @mostphotos

Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för företagsstöd. Stöden ska bidra till en hållbar regional utveckling och skapa förutsättningar för en långsiktig bärkraft i näringslivet.

Insatserna sker inom ramen för länets gemensamma strategi för tillväxt och utveckling.

De här stödformerna finns i Värmland:

- Stöd till kommersiell service

- Särskilt investeringsstöd till små och medelstora företag

- Regionalt investeringsstöd

- Konsultcheck

- Samverkansprojekt

- Mikrobidrag

- Innovationscheck

- Affärsutvecklingscheck för internationalisering 

 

 

 

Kontakta oss

Åsa Strålman
Affärsutvecklingscheck
Regional utveckling
asa punkt stralman snabela lansstyrelsen punkt se¤asa punkt stralman snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247337
Björn Eiderbrant
Företagsstöd
Regional utveckling
Bjorn punkt Eiderbrant snabela lansstyrelsen punkt se¤Bjorn punkt Eiderbrant snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247325
Marko Lasic
Företagsstöd
Regional utveckling
Marko punkt Lasic snabela lansstyrelsen punkt se¤Marko punkt Lasic snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247335
Ingela Bönström
Kommersiell service
Regional utveckling
Ingela punkt Bonstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Ingela punkt Bonstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247323
Henrik Lindholm
Kommersiell service
Regional utveckling
Henrik punkt Lindholm snabela lansstyrelsen punkt se¤Henrik punkt Lindholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247336

För år 2016 har Länsstyrelsen beviljats EU-medel för utökade insatser för att stärka den regionala tillväxten. Vi har även beviljats medel för att stärka utvecklingen mot ett miljöinriktat och klimatsmart näringsliv. Stöd kan därför utgå till företag som i samband med en satsning på utökad verksamhet även gör en satsning som är till nytta för miljön eller investerar för att minska energiförbrukning och därmed gör klimatnytta. Insatserna kan ske i det egna företaget eller avse produkter, processer eller tjänster som leder till miljönytta hos företagets kunder.

Externa länkar

> Verksamt.se
Samlad service och information från flera myndigheter på samma plats. För dig som driver eller vill starta företag.

> Tillvaxtverket.se
Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft.