Företagsstöd 

Länsstyrelsen har ett regionalt ansvar för företagsutveckling i form av företagsstöd. Dessa stöd ska stärka den regionala tillväxten och hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.

Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett länen.

Insatserna i Värmland sker inom ramen för länets gemensamma strategi för tillväxt och utveckling, där två av målen är att Värmland ska ha fler och starkare företag och att innovationsgraden hos värmländska företag ökar.

Ändrade villkor för de svenska regionalstöden

Förordningarna för de svenska regionalstöden har ändrats och anpassats till EU:s regelverk, vilket har skapat nya möjligheter för företagsstöden.

För närvarande håller vi på och stuvar om företagsstöden så att de är anpassade till de nya regelverken. Förutom ändring i regelverk är det en del namnändringar. Det kan resultera i att rubriker på blanketter och ansökningshandlingar tillfälligt inte stämmer med de nya stödformerna, det tar lite tid att genomföra sådana förändringar. Men det går bra att använda de gamla blanketterna så länge.

Sammanfattning av några viktiga förändringar:

Särskilt investeringsstöd till små och medelstora företag

(ersätter Regionalt bidrag till företagsutveckling)

- Stödkartan är ändrad och består av glesbygd och övriga områden.

- Endast materiella investeringar.  

Regionalt investeringsstöd

- Stödformen hanteras (tar emot ansökningar och beslutar om stöd) nu av Länsstyrelsen för både stödområde A och B. Dock ska ansökningar där finansieringsbehovet uppgår till minst 25 mkr även fortsättningsvis hanteras av Tillväxtverket.

- Stöd till stora företag inskränks till nyinvestering för ny ekonomisk verksamhet. Det vill säga för nyetablering eller för en ny verksamhetsinriktning.

- Stöd till forskning, utveckling, utbildning har lyfts ur stödformen.

- Investeringsstöd till lokaler för uthyrning har lyfts ur Regionalt investeringsstöd och blivit en egen stödform – stöd till lokal infrastruktur – som hanteras av Tillväxtverket.  

Företagsutveckling konsultcheck

Har blivit en särskild stödform.  

Företagsutveckling samverkansprojekt

Har blivit en särskild stödform.  

Företagsutveckling mikrobidrag

Har blivit en särskild stödform.

 

 

Kontakta oss

Åsa Strålman
Affärsutvecklingscheck
Regional utveckling
asa punkt stralman snabela lansstyrelsen punkt se¤asa punkt stralman snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247337
Björn Eiderbrant
Företagsstöd
Regional utveckling
Bjorn punkt Eiderbrant snabela lansstyrelsen punkt se¤Bjorn punkt Eiderbrant snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247325
Marko Lasic
Företagsstöd
Regional utveckling
Marko punkt Lasic snabela lansstyrelsen punkt se¤Marko punkt Lasic snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247335
Ingela Bönström
Kommersiell service
Regional utveckling
Ingela punkt Bonstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Ingela punkt Bonstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247323
Henrik Lindholm
Kommersiell service
Regional utveckling
Henrik punkt Lindholm snabela lansstyrelsen punkt se¤Henrik punkt Lindholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247336