Företagsstöd 

Varje år får Länsstyrelsen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.


Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett länen. Vi kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge bidrag till bland annat investeringar, marknadsföring, innovationsutveckling och utbildning i små och medelstora företag. Dessutom finns ett särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden, exempelvis lanthandlar och bensinstationer.

 

Stöd för företagande inom regional tillväxt

> Stöd inom kommersiell service

> Regionalt bidrag till företagsutveckling

> Regionalt investeringsstöd

Kontakta oss

Björn Eiderbrant
Företagsstöd
Regional utveckling
Bjorn punkt Eiderbrant snabela lansstyrelsen punkt se¤Bjorn punkt Eiderbrant snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247325
Marko Lasic
Företagsstöd
Regional utveckling
Marko punkt Lasic snabela lansstyrelsen punkt se¤Marko punkt Lasic snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247335
Ingela Bönström
Kommersiell service
Regional utveckling
Ingela punkt Bonstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Ingela punkt Bonstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247323
Henrik Lindholm
Kommersiell service
Regional utveckling
Henrik punkt Lindholm snabela lansstyrelsen punkt se¤Henrik punkt Lindholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247336