Företagsstöd

Silhuettbild av två bergsklättrare som håller i varandra. Foto: Hüseyin Bostancı @mostphotos

Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för företagsstöd. Stöden ska bidra till en hållbar regional utveckling och skapa förutsättningar för en långsiktig bärkraft i näringslivet.

Insatserna sker inom ramen för länets gemensamma strategi för tillväxt och utveckling.

De här stödformerna finns i Värmland:

- Stöd till kommersiell service

- Särskilt investeringsstöd till små och medelstora företag

- Regionalt investeringsstöd

- Konsultcheck

- Samverkansprojekt

- Mikrobidrag

- Innovationscheck

- Affärsutvecklingscheck för internationalisering 

 

 

 

 

För år 2016 har Länsstyrelsen beviljats EU-medel för utökade insatser för att stärka den regionala tillväxten. Vi har även beviljats medel för att stärka utvecklingen mot ett miljöinriktat och klimatsmart näringsliv. Stöd kan därför utgå till företag som i samband med en satsning på utökad verksamhet även gör en satsning som är till nytta för miljön eller investerar för att minska energiförbrukning och därmed gör klimatnytta. Insatserna kan ske i det egna företaget eller avse produkter, processer eller tjänster som leder till miljönytta hos företagets kunder.

 Externa länkar

> Verksamt.se
Samlad service och information från flera myndigheter på samma plats. För dig som driver eller vill starta företag.

> Tillvaxtverket.se
Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft.