Företagsstöd 

Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för företagsstöd. Stöden ska bidra till en hållbar regional utveckling och skapa förutsättningar för en långsiktig bärkraft i näringslivet.

Insatserna sker inom ramen för länets gemensamma strategi för tillväxt och utveckling.

De här stödformerna finns i Värmland:

- Stöd till kommersiell service

- Särskilt investeringsstöd till små och medelstora företag

- Regionalt investeringsstöd

- Konsultcheck

- Samverkansprojekt

- Mikrobidrag

- Innovationscheck

- Affärsutvecklingscheck för internationalisering 

Kontakta oss

Åsa Strålman
Affärsutvecklingscheck
Regional utveckling
asa punkt stralman snabela lansstyrelsen punkt se¤asa punkt stralman snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247337
Björn Eiderbrant
Företagsstöd
Regional utveckling
Bjorn punkt Eiderbrant snabela lansstyrelsen punkt se¤Bjorn punkt Eiderbrant snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247325
Marko Lasic
Företagsstöd
Regional utveckling
Marko punkt Lasic snabela lansstyrelsen punkt se¤Marko punkt Lasic snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247335
Ingela Bönström
Kommersiell service
Regional utveckling
Ingela punkt Bonstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Ingela punkt Bonstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247323
Henrik Lindholm
Kommersiell service
Regional utveckling
Henrik punkt Lindholm snabela lansstyrelsen punkt se¤Henrik punkt Lindholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247336