Näringsliv och föreningar 

Interiör av äldre lanthandelmiljö. Foto Michael Erhardsson.

Länsstyrelsen stimulerar regionens företag och föreningar på flera sätt för att skapa en hållbar ekonomisk utveckling och öka sysselsättningen. Länsstyrelsen uppmuntrar näringslivet att arbeta med frågor som rör jämställdhet, miljö och integration, så att de är självklara för att stärka hållbar utveckling och tillväxt.

Länsstyrelsen jobbar med att stödja och främja till en hållbar utvecklad landsbygd och tillväxt genom:

  • Företagsutveckling av små och medelstora företag, t ex investeringsstöd och kompetensutveckling
  • Projektstöd inom Landsbygdsprogrammet inkl. bredband 
  • Interreg Sverige-Norge
  • Stöd till kommersiell service på landsbygden
  • Fonderade bygdemedel
  • Regional projektverksamhet
  • Utvärderingar

Kontakta oss

Bo Jonsson
Enhetschef
Regional utveckling
Bo punkt Jonsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Bo punkt Jonsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247217