Näringsliv och föreningar 

Interiör av äldre lanthandelmiljö. Foto Michael Erhardsson.

Länsstyrelsen stimulerar regionens företag och föreningar på flera sätt för att skapa en hållbar ekonomisk utveckling och öka sysselsättningen. Länsstyrelsen uppmuntrar näringslivet att arbeta med frågor som rör jämställdhet, miljö och integration, så att de är självklara för att stärka hållbar utveckling och tillväxt.

Stöd inom det nya landsbygdsprogrammet

Inom ramen för landsbygdsprogrammet 2007-2013 har det funnits olika stödmöjligheter för företagare som bor och verkar på den värmländska landsbygden. Under 2015 införs ett nytt landsbygdsprogram i Sverige som gäller fram till år 2020. I landsbygdsprogrammet ingår företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar, kompensationsbidrag och miljöersättningar.

> Lantbruk & landsbygd - Landsbygdsutveckling

Övriga stöd för företagande

> Stöd inom kommersiell service

> Regionalt bidrag till företagsutveckling

> Regionalt investeringsstöd

> Affärsutvecklingscheckar