Näringsliv och föreningar

 

Röda genomskinliga skjutdörrar in till matbutiksmiljö

Här får du som driver företag information om vilka företagsstöd och tillstånd du kan söka hos länsstyrelsen. Du får också veta mer om hur länsstyrelsen hjälper till att stimulera regionens företag och föreningar för att skapa en hållbar ekonomisk utveckling och öka sysselsättningen. Länsstyrelsen uppmuntrar näringslivet att arbeta med frågor som rör jämställdhet, miljö och integration, så att de är självklara för att stärka hållbar utveckling och tillväxt.

Utveckling och innovationer i företag

Länsstyrelsen stöttar utveckling och innovationer i företag belägna i stödområden genom till exempel företagsstöd, men kan också tillsammans med Almi Värmland bidra till att hitta kompletterande finansieringslösningar. Hör Björn Eiderbrant berätta mer om Länsstyrelsens roll.

Stöd inom det nya landsbygdsprogrammet

Det består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat.

I landsbygdsprogrammet ingår företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar, miljöersättningar, ersättning för ekologisk produktion, kompensationsstöd, djurvälfärdsersättningar samt lokalt ledd utveckling.

> Lantbruk & landsbygd - Landsbygdsutveckling- Landsbygdsprogrammet

Övriga stöd för företagande inom regional tillväxt

> Stöd inom kommersiell service

> Särskilt investeringsstöd till små och medelstora företag

> Regionalt investeringsstöd

> Konsultcheck

> Samverkansprojekt

> Mikrobidrag 

 

 

Kontakta oss

Länsstyrelsen Värmland
E-post och växel
010-224 7000
 

 Content Editor

​För att stödja och stimulera arbetet med kommersiell och offentlig service i Sveriges gles- och landsbygder har regeringen beslutat att varje län ska ha ett Regionalt serviceprogram. Programmen ska samverka med övriga regionala program.

Här nedan ser du Värmlands regionala serviceprogram. Klicka på bilden för att få full storlek.

RSP bild.jpg 

Remisser och yttranden