Näringsliv och föreningar

 

Röda genomskinliga skjutdörrar in till matbutiksmiljö

Länsstyrelsen stimulerar regionens företag och föreningar på flera sätt för att skapa en hållbar ekonomisk utveckling och öka sysselsättningen. Länsstyrelsen uppmuntrar näringslivet att arbeta med frågor som rör jämställdhet, miljö och integration, så att de är självklara för att stärka hållbar utveckling och tillväxt.

Stöd inom det nya landsbygdsprogrammet

Från 2015 och framåt införs ett nytt landsbygdsprogram i Sverige som gäller fram till år 2020. Det består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat.

I landsbygdsprogrammet ingår företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar, miljöersättningar, ersättning för ekologisk produktion, kompensationsstöd, djurvälfärdsersättningar samt lokalt ledd utveckling.

> Lantbruk & landsbygd - Landsbygdsutveckling- Landsbygdsprogrammet

Övriga stöd för företagande inom regional tillväxt

> Stöd inom kommersiell service

> Särskilt investeringsstöd till små och medelstora företag

> Regionalt investeringsstöd

> Konsultcheck

> Samverkansprojekt

> Mikrobidrag 

 

 

Kontakta oss

Länsstyrelsen Värmland
E-post och växel
010-224 7000
 

Projektstöd

Våra projektstöd

Företagsstöd

Läs mer om våra företagsstöd

Remisser och yttranden