Kontakta oss

Märet Engström
Miljöanalys
Maret punkt Engstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Maret punkt Engstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247214
Lars-Ove Olsson
Enhetschef
Miljöskydd & Förvaltning
Lars-Ove punkt Olsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Lars-Ove punkt Olsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247215

Remiss Vänerlaxens fria gång

Bild från rapportens framsida, vy över vatten som forsar över stenpartier

Lämna synpunkter på slutrapport för projektet Vänerlaxens fria gång. 

Svenska och norska myndigheter ombeds lämna synpunkter... (nyhetsartikel)

Synpunkter senast 8 december till varmland@lansstyrelsen.se

Bidrag till lokala vattenvårdsprojekt

Banner för LOVA. Vattenstråle träffar vattenyta. @mostphotos Simon Alvinge.

Sök bidra till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) för att minska övergödningen.

> Vatten och vattenanvändning - Lokala vattenvårdsprojekt

Du kan behöva anmäla och ha tillstånd för åtgärder i naturmiljön

Uppgrävt dike genom skogsmark

Samlad information om anmälan, tillstånd och dispenser vid åtgärder i naturmiljön.

Exempel på åtgärder kan vara grävning, utfyllnad, organiserat friluftsliv, anläggning av enskilda vägar, husbehovstäkter, arbeten med luft- och markledningar med mera.

> Åtgärder i naturmiljön

Yttranden