Kontakta oss

Länsstyrelsen Värmland
E-post och växel
010-224 7000
 

Vatten och vattenanvändning

Närbild vattenstråle träffar vattenyta. Foto Simon Alvinge @mostphotos
Alla vatten ska ha god status och vattenkvaliteten får inte försämras.

> Bra vatten i länet - EU:s ramdirektiv

Du kan behöva anmäla och ha tillstånd för åtgärder i naturmiljön

Uppgrävt dike genom skogsmark

Samlad information om anmälan, tillstånd och dispenser vid åtgärder i naturmiljön.

Exempel på åtgärder kan vara grävning, utfyllnad, organiserat friluftsliv, anläggning av enskilda vägar, husbehovstäkter, arbeten med luft- och markledningar med mera.

> Åtgärder i naturmiljön

Yttranden