Kontakta oss

Märet Engström
Miljöanalys
Maret punkt Engstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Maret punkt Engstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247214
Lars-Ove Olsson
Enhetschef
Miljöskydd & Förvaltning
Lars-Ove punkt Olsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Lars-Ove punkt Olsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247215

Bidrag till lokala vattenvårdsprojekt

Banner för LOVA. Vattenstråle träffar vattenyta. @mostphotos Simon Alvinge.

Sök bidra till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) för att minska övergödningen.

> Vatten och vattenanvändning - Lokala vattenvårdsprojekt

Remiss Minskad klimatpåverkan

Trafikstockning

Tyck till om Handlingsplan för minskad klimatpåverkan och energiomställning.

Handlingsplan för minskad klimatpåverkan och energiomställnin (PDF)

Synpunkter senast 10 november till varmland@lansstyrelsen.se

Du kan behöva anmäla och ha tillstånd för åtgärder i naturmiljön

Uppgrävt dike genom skogsmark

Samlad information om anmälan, tillstånd och dispenser vid åtgärder i naturmiljön.

Exempel på åtgärder kan vara grävning, utfyllnad, organiserat friluftsliv, anläggning av enskilda vägar, husbehovstäkter, arbeten med luft- och markledningar med mera.

> Åtgärder i naturmiljön

Yttranden