Livsmedelskontroll 

Grönsaker, uppskuret bröd, ost och druvor på en bricka

Länsstyrelsen har ansvar för den regionala livsmedelskontrollen och för att kontrollera primärproducenterna av livsmedel.

Primärproduktion av foder och livsmedel

För att djuren, och i slutänden även människor, ska må bra är det viktigt att foder till djuren produceras, hanteras, lagras, transporteras och används på ett säkert sätt. Primärproduktionen är första ledet i livsmedelskedjan och omfattar bland annat produktion av kött, mjölk, spannmål, grovfoder samt framställning av foderblandningar. Primärproduktionen kontrolleras i flera led av Länsstyrelsen och Jordbruksverket.

Dessutom ingår jakt, fiske, biodling och insamling av bär och svamp samt lagring och transport av både foder och livsmedel. Alla anläggningar för primärproduktion ska vara registrerade, och det finns regler om vilka tillsatser, läkemedel, genmodifieringar med mera som är tillåtna.

 

Livsmedelskontroll

Syftet med livsmedelskontrollen är att den mat du äter ska vara säker och att du inte ska bli sjuk av den. Kommunerna kontrollerar att den som producerar och säljer mat har tillräckliga goda kunskaper och lokaler för att klara detta. Länsstyrelsen granskar kommunernas livsmedelskontroll för att se att denna sköts på ett bra sätt. Kommunens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen.

Kontakta oss

Margareta Tervell
Länsveterinär
Djurskydd & Vilt
margareta punkt tervell snabela lansstyrelsen punkt se¤margareta punkt tervell snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247247
Susan Edlund
Länsveterinär
Djurskydd & Vilt
Susan punkt Edlund snabela lansstyrelsen punkt se¤Susan punkt Edlund snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247232