Folkhälsa 

Människor i somrig park

Folkhälsa handlar om allt från människors egna val och vanor till sådant som yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället. Länsstyrelsen har till uppgift att skapa förutsättningar i samhället så att hela befolkningen kan få en god hälsa på lika villkor. Vi arbetar särskilt med alkohol- och drogrelaterade frågor.

Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT)

Länsstyrelsens förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) är mångfasetterat. Det handlar främst om att samordna olika insatser på regional nivå, till exempel utbildning och stöd till kommunerna. Det övergripande målet för ANDT-politiken är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.

Mer information

> Nationell strategi för ANDT-arbetet

> Förebyggande arbete ANDT

> Mot langning

> Ansvarsfull alkoholservering och tillsyn

> Rökfria skolgårdar

> Värmland mot dopning

Kontakta oss

Maude Johansson
Regional utveckling
Maude punkt Johansson snabela lansstyrelsen punkt se¤Maude punkt Johansson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247333
Matias Kivistö
Regional utveckling
Matias punkt Kivisto snabela lansstyrelsen punkt se¤Matias punkt Kivisto snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247334