Folkhälsa

Människor i somrig park

Folkhälsa handlar om allt från människors egna val och vanor till sådant som yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället. Länsstyrelsen har till uppgift att skapa förutsättningar i samhället så att hela befolkningen kan få en god hälsa på lika villkor. Vi arbetar särskilt med alkohol- och drogrelaterade frågor.

Länsstyrelsens förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) är mångfasetterat. Det handlar främst om att samordna olika insatser på regional nivå, till exempel utbildning och stöd till kommunerna. Det övergripande målet för ANDT-politiken är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.

Mer information

> Nationell strategi för ANDT-arbetet

> Förebyggande arbete ANDT

> Mot langning

> Ansvarsfull alkoholservering och tillsyn

> Rökfria skolgårdar

> Värmland mot dopning

 Visste du att:

  • Det i Sverige finns ca 1 miljon dagligrökare. De förlorar i genomsnitt 10 år av sin förväntade livslängd
  • De alkholrelaterade skadorna fortsätter att öka, särskilt bland kvinnor
  • Antalet personer som vårdas på sjukhus med drogrelaterad diagnos har stadigt ökat

Källa: Strategi ANDT-förebyggande arbete i Värmland 2012-2015