Kontakta oss

Länsstyrelsen Värmland
E-post och växel
010-224 7000
 

Projektet Tryggt & säkert län handlar om att skapa ett tryggt och säkert Värmland med färre oönskade händelser, minskat mänskligt lidande samt minskade samhällskostnader.  

#tslvarmland
> http://tslvarmland.se

Samhällsråd Värmland

Förebyggande arbete mot:

  • ANDT
  • Våld i nära relationer
  • Prostitution och människohandel
  • Brottslighet

Arbete med:

> Samhällsråd Värmland (PDF, folder)

> Samhällsråd Värmland - en viljeyttring (PDF)

> Om Samhällsråd Värmland

Samhällsrådet består av Länsstyrelsen Värmland, Landstinget i Värmland, Region Värmland och Polismyndigheten - Polisområde Värmland.