Kontakta oss

Länsstyrelsen Värmland
E-post och växel
010-224 7000
 

Med kampanjen Somliga tror vill vi uppmärksamma allmänheten på attityder kring sexköp. Somliga tror att det är ett lätt sätt att tjäna pengar på, men verkligheten är en annan.

Ta ställning mot sexköp, #somligatror
> http://www.somligatror.nu